0377.666.550

Các tấm pin Poly có xu hướng có màu xanh lam thay vì màu đen.