0377.666.550

Tấm pin năng lượng Longi Solar LR4-72HPH-420M/425M/430M/435M/440M

Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời LONGI SOLAR, là sản phẩm có uy tín trên thế giới về chất lượng pin năng lượng mặt trời MONO. LONGI có chi phí đầu tư cho nghiên cứu cho việc sản xuất tấm pin cao nhất thế giới. Sản lượng tấm pin LONGI được sử dụng trên thế giới ngày càng nhiều năm 2018 đứng thứ 4 trong TOP 10 những sản phẩm được bán nhiều nhất.